Konu Başlıkları

 

 

Çalıştayda Türkiye'de Çeviribilim araştırmalarının yayın sorunlarına yönelik olarak aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Davetli konuşmacılar, sabah oturumunda Türkiye'de Çeviribilim alanında akademik araştırmaları yayınlayan dergilerin editörleri olarak deneyimlerini paylaşacaklar.

Öğle oturumunda araştırmacı deneyimleri için bildiri ile katılım kabul edilmektedir. Çeviribilim araştırmacıları, araştırmalarının yayınlanmasında karşılaştıkları güçlükler ve bu yönde geliştirdikleri stratejiler ve/veya önerileri paylaşabilirler

Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler ise yaptıkları araştırmaların konusunu, kullandıkları araştırma tasarımını vurgulayarak paylaşabilirler. Böyle bir platform sayesinde, farklı üniversitelerde araştırma yapan geleceğin Çeviribilim araştırmacıları olarak birbirlerinin çalışmalardan haberdar olup karşılaştıkları zorlukları ve uyguladıkları stratejileri paylaşma olanağı elde edebilir, etkin araştırma ve bu araştırmaların yayınlanması konusunda Çeviribilim dergi editörleri/araştırmacılarının bakış açıları ile deneyimlerine katkı sağlayabilirler.