Çalıştay Bildirgesi: Özet Kitapçığı ve Bilgiler

Çalıştay özet kitapçığını indirmek için tıklayınız.

Çalıştaya bildiri ile katılan ve tam metin sunan araştırmacıların çalışmaları, seçici kurul kararı ile Amasya Üniversitesi Yayınları olarak ‘Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları: Amasya Bildirgesi’ başlıklı ISBN’li bir kitap içinde bölüm olarak yayınlanması planlanmaktadır. Bölüm yazım formatı ayrıca ilan edilecektir.